Sterredruif

Vereniging gesticht met als doel positieve promotie te voeren voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif. De Sterredruif heeft eind 2003 het initiatief genomen om. i.s.m. VLAM een aanvraagprocedure te starten voor de Europese erkenning van de Vlaams-Brabantse tafeldruif.

De belangrijkste stappen in deze procedure waren :

  • 20 mei 2005 : inwerkingtreding van de registratieprocedure op Vlaams niveau
  • 25 oktober 2005 : publicatie aanvraag in het Belgisch staatsblad
  • 10 maart 2006 : goedkeuring van de aanvraag door de Vlaamse minister van Landbouw
  • 24 maart 2006 : indiening dossier bij de Europese Commissie
  • 18 oktober 2007 : bekendmaking in het Europese publicatieblad (start Europese bezwaarprocedure)
  • 11 juli 2008 : Kennisgeving van de Europese Commissie dat de Vlaams-Brabantse tafeldruif  officieel erkend is als beschermde oorsprongsbenaming via verordening (EG) nr. 656/08 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie van 11 juli 2008 www.eur-lex.europa.eu
(v.l.n.r.) Hans Meyhi, Ronald Vanderkelen, Filip Luppens: het bestuur van “De Sterredruif” die in samenwerking met VLAM de aanvraag van de BOB heeft ingediend. (v.l.n.r.) Hans Meyhi, Ronald Vanderkelen, Filip Luppens: het bestuur van “De Sterredruif”  die in samenwerking met VLAM de aanvraag van de BOB heeft ingediend.

De Beschermde oorsprongsbenaming BOB

Vanaf 1992 heeft de Europese Gemeenschap waarderings-en beschermingssystemen in het leven geroepen voor geografische benamingen. De logo’s  hierbij zijn bedoeld om de herkenbaarheid van de producten bij de Europese consument te vergroten en de echtheid te garanderen. De Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) wordt toegekend aan exclusieve producten waarvan de productie, verwerking en bereiding   plaatsvinden  binnen een welbepaald geografisch gebied en volgens  een erkende en gecontroleerde werkwijze.  Dit betekent dat de productie en herkomst worden gecontroleerd, zodat de consument  weet wat hij koopt en waar het product vandaan komt. Op 11 juli 2008 kreeg de Vlaams-Brabantse tafeldruif de verdiende Europese erkenning Beschermde Oorsprongsbenaming.

Link naar productdossier

Het communautaire symbool voor Beschermde Oorsprongsbenaming BOB

Meer weten over labels  : www.streekproducten.be