De teelt

De Snoei

De meest toegepaste vorm van opkweken van een druivelaar onder glas is de verticale,  zo kan men de druivelaar als kandelaar met twee of drie gesteltakken opleiden. De vruchttakken worden jaarlijks gesnoeid tot op twee ogen.

De Verwarming

Op een bedrijf van 16 standaard-druivenserres (opp. +/-30 are) is men verplicht een spreiding van de oogst te verkrijgen door te verwarmen. Dit betekent dat begin januari reeds een deel wordt verwarmd, met na enkele weken nog een deel en zo verder.

Minimale temperatuur ligt rondom 18°C

Het op één zetten

Als er op twee ogen gesnoeid is, zullen die in het voorjaar uitlopen. Hiervan wordt de stevigste scheut overgehouden. Het wegbreken van één van beide scheuten wordt het“op één zetten “genoemd.

Naast de twee ogen, lopen er soms ook slaapogen uit, die worden meteen verwijderd.

Het aanbinden

Hieronder verstaat men de handeling waarbij  de vruchttakken vastgemaakt worden aan draden die op 25 cm van elkaar gespannen staan. Dit aanbinden gebeurt op het ogenblik dat de vruchttakken ongeveer  60 à 80 cm lengte hebben.Het inbinden veroorzaakt een remming op de sapstroom,  deze groeiremming die ontstaat door het afbuigen, bevordert de bevruchting.

De top van de scheut wordt weggehaald op 5 tot 6 bladeren na de bloeiwijze.

De Bloei

De beginvorm van een tros druiven noemt men de bloeiwijze.Deze bestaat uit een hoofdas,met kleine vertakkingen, die zich op hun beurt ook vertakken om uit te lopen in kleine bloemetjes.De bloemen van de hier geteelde variëteiten zijn tweeslachtig,ze bezitten zowel meeldraden stamper.

De bloei start bovenaan de bloeiwijze en verloopt gespreid over verschillende dagen.

Het uitkorrellen of de Knip

Tijdens het uitkorrelen worden de overtollige en de klein blijvende druiven weggeknipt. Hierdoor krijgen de overige druiven voldoende ruimte om te dikken en geeft men de tros een mooiere vorm

Voor het uitkorrelen kunnen de verdroogde bloemetjes verwijderd worden met perslucht.Naargelang van de “grootte der tros” kan men 15 tot 20 trossen uitkorrelen per uur.

Het Blanken

Na het uitkorrelen beginnen de druiven langzaamaan te “blanken”. Het kleuringsproces duurt ongeveer twee maand, pas dan zij de trossen oogstklaar.

De oogst